تاریخچه مختصر بازی های جام جهانی

تاریخچه مختصر بازی های جام جهانی

تاریخچه مختصر بازی های جام جهانی از سال ۱۹۳۰ تا آخرین دوره از این مسابقات به همراه نام ۴ کشور برتر هر دوره را در این مطلب مشاهده کنید.

مسابقات جام جهانی دوره اول با حضور ۱۳ کشور در سال ۱۹۳۰ به میزبانی اروگوئه برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور اروگوئه نایب قهرمان آرژانتین
مقام سوم ایالات متحده آمریکا و مقام چهارم یوگسلاوی بود.

سال ۱۹۳۴

مسابقات جام جهانی دوره دوم با حضور ۱۶ کشور در سال ۱۹۳۴ به میزبانی ایتالیا برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور ایتالیا نایب قهرمان چکسلواکی
مقام سوم آلمان و مقام چهارم اتریش بود.

سال ۱۹۳۸

مسابقات جام جهانی دوره سوم با حضور ۱۵ کشور در سال ۱۹۳۸ به میزبانی فرانسه برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور ایتالیا نایب قهرمان فرانسه
مقام سوم اتریش و مقام چهارم سوئد بود.

سال ۱۹۵۰

مسابقات جام جهانی دوره چهارم با حضور ۱۳ کشور در سال ۱۹۵۰ به میزبانی برزیل برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور اروگوئه نایب قهرمان برزیل
مقام سوم سوئد و مقام چهارم اسپانیا بود.

تاریخچه مختصر بازی های جام جهانی

سال ۲۰۰۲

مسابقات جام جهانی ۱۷ با حضور ۳۲ کشور در سال ۲۰۰۲ به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور برزیل نایب قهرمان آلمان
مقام سوم ترکیه و مقام چهارم کره جنوبی بود.

سال ۲۰۰۶

مسابقات فوتبال جام جهانی ۱۸ با حضور ۳۲ کشور در سال ۲۰۰۶ به میزبانی آلمان برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور ایتالیا نایب قهرمان فرانسه
مقام سوم آلمان و مقام چهارم پرتغال بود.

سال ۲۰۱۰

مسابقات جام جهانی دوره ۱۹ با حضور ۳۲ کشور در سال ۲۰۱۰ به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور اسپانیا نایب قهرمان هلند
مقام سوم آلمان و مقام چهارم ارگوئه بود.

سال ۲۰۱۴

مسابقات جام جهانی دوره ۲۰ با حضور ۳۴ کشور در سال ۲۰۱۴ به میزبانی برزیل برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور آلمان نایب قهرمان آرژانتین
مقام سوم هلند و مقام چهارم برزیل بود.

سال ۲۰۱۸

مسابقات جام جهانی ۲۱ با حضور ۳۲ کشور در سال ۲۰۱۸ به میزبانی روسیه برگزار شد
قهرمان این دوره از مسابقات کشور فرانسه نایب قهرمان کرواسی
مقام سوم بلژیک و مقام چهارم انگلستان بود.

انتهای پیام